Blogg


Vår demokrati

Vår demokrati och vårt land är utsatt för främmande makts angrepp*. Du har ett val att ställa dig på fiendens sida eller värna vårt land.

Ditt val är avgörande för vår framtid.

Är du en del av polismakt, militär eller domstolsväsendet har du förbundit dig till en plikt att skydda landet och befolkningen annars riskerar du begå förräderi.

Är du svensk medborgare eller bosatt i Sverige har du motsvarande plikt att skydda vårt land. (Lag 1994:1809)

Vi har samtidigt full förståelse för att så många låtit sig luras av den massiva propaganda som sprutats ut dagligen i alla större medier. Och som orsakat skräck och stress och separerat oss från varandra med falska hot. Den stora lögnen har lett till att undanröja våra mänskliga fri- och rättigheter. De flesta kanske inte förstår att detta är en långsiktigt upplagd plan för att inrätta polisstat och diktatur. Men faktum är: Antingen står du på svensk demokratis sida eller så har du medvetet eller omedvetet tagit fientlig makts parti som nu ockuperar alla våra viktiga myndigheter och bestämmer över alla centrala beslut. Kanske till och med tagit över din hjärnverksamhet. Det är så denna internationella fiende har agerat.

Värna Svea

varnasvea@frihetstankar.se

Du som följer Värna Svea maila gärna ditt namn och ort. Många är nu ensamma och då är det viktigt att kunna länka samman människor. Gör detta snarast före jul.

*”CORONA-pandemin” är iscensatt 2020 av främmande fientlig makt, benämnt hydran, i syfte till global kontroll av världens stater och befolkningar via ”hotet om sjukdom som vapen”. Coronakampanjen är förberedd sedan 2010 med erfarenheter från svininfluensan utvecklad och genomförd av samma hydra. Deras motiv för övertagande av global makt går tillbaka långt tidigare. Strategin är att genom ständiga hotkampanjer få individer och stater att framstå som inkompetenta att klara av vardagens problem och därför måste man inrätta en global diktatur. Vaccinpass är ett avgörande steg för att kontrollera individ och stat.

Uppdaterad 2021-11-04