Hem

Värna Svea

Försvara demokratin, beskydda nationen, bistå de utsatta, vårda friheten, bygg upp samhället

Larm

Sverige står sedan 2020 under främmande makts kontroll. Strategin har varit att använda hotet om sjukdom som vapen.

Med den Stora Lögnen har främmande makt via Världshälsoorganisationen tagit över hälsovårdande myndigheter beordrat restriktioner, övergett våra lagar och tvingat på befolkningen ett oprövat vaccin som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet och som är olagligt. I praktiken är det ett biovapen som allvarligt skadar immunförsvaret hos den vaccinerade. Därmed är det inte bara ett angrepp på enskilda utan hela mänskligheten.

”Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.” (Dr Roger Hodkinson)

Sveriges riksdag har svikit vår demokrati och landets medborgare. De har i mars 2020 installerat en krigsdelegation som förklarat att Sverige är i krig mot ett virus. I själv verket är det en förrädisk taktik för att skrämma folket till lydnad.

Genom att med ansenlig korruption överta kontrollen av massmedierna har främmande fientlig makt i konspiration med ledande inhemska gestalter och dess kollaboratörer genomfört den Stora Lögnen vilket orsakat masspsykos och sått split mellan vänner, släktingar och arbetskamrater.

Dessutom har främmande fientlig makt (World Economic Forum, Rockefeller Foundation, Bill Gates och Anthony Fausci samt framträdande läkemedelsbolag såsom Pfizer) genom Lock Step, i konspiration med nyckelpositioner i Sverige undergrävt ekonomin och stora delar av samhällets verksamheter vilket har eliminerat många av de utkomstmöjligheter som utgör våra yrken och utbyten av varor och tjänster.

Vi anser att stora delar av landets folkvalda politiker, myndigheter och medier har, antingen omedvetet lockats in i eller alternativt medvetet sålt sig till att bedriva en agenda som utlämnat oss till särintressen, blottat oss för angrepp som hotar hela vår existens, vårt samhälle och våra liv. De som bedrivit denna agenda har oavsett medvetet eller omedvetet begått högförräderi och därför vädjar vi till varje försvarare av vårt land att ta ställning.

Vi har inrättat en Folkdomstol där du kan ge din röst på dem som du anser skyldiga, medskyldiga eller oskyldiga.

Vi är medborgare som inte längre vill underkasta oss denna främmande fientliga makt som också nu hotar våra barn och vi vill återta landet i enlighet med de plikter som krävs av varje medborgare som värnar Sveriges frihet och integritet.

Vi är Värna Svea

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång